જો આપ સો જાણો છો કે દિવાળી એટલે પ્રકાશનું પર્વ। આ પર્વ ને મસ્તી થી ઉજવવા માટે પૂજા, અર્ચના, દારૂખાનું, મીઠાઈ, રંગોળી, લાઇટિંગ કેટલું બધું કામ કરીયે છે. એ પર્વને લક્ષ્મીજીનો ગ્રહ પ્રવેશ પણ કહેવાય છે. દિવાળીની સાફ સફાઈ તો આપ સો પરિચિત છો, આપણી કેડીઓ તૂટી જાય છે કામ […]

25.10.2019: દ્વાદશી, ચોઘડિયા: લાભ: 07:52 થી 09:16, 20:53 થી 22:29, અમૃત: 09:16 થી 10:40, શુભ: 12:05 થી 13:29. 24.10.2019: એકાદશી, ચોઘડિયા: લાભ: 12:05 થી 13:29, અમૃત: 13:29 થી 14:54, 17:43 થી 19:18, શુભ: 06:27 થી 07:51, 16:18 થી 17:43. 23.10.2019: દશમી, ચોઘડિયા: લાભ: 06:26 થી 07:51 સવારે, 16:19 થી 17:44, […]